Proef D - Apport te land
Beschrijving van de proef
a. De hond wordt zonder halsband, los voorgejaagd.
b. De hond moet de bij proef C geworpen dummy apporteren.
c. De valplaats dient zodanig te worden gekozen, dat de hond vanaf de positie bij de voorjager de dummy kan zien liggen.
d. Na beëindiging van proef C volgt de hond zonder lijn of halsband naar een gemarkeerde plek waarvan de keurmeester heeft bepaald dat de hond daar vandaan mag worden ingezet. De afstand naar deze plek bedraagt ongeveer 5 meter vanaf de plaats waar proef C is beëindigd. De afstand naar de dummy bedraagt ongeveer 25 meter. Deze ligt zoveel mogelijk in het verlengde van de aflegplek van proef C.
e. De hond mag in opdracht van de keurmeester, worden uitgestuurd om de dummy te apporteren.
f. De voorjager mag tijdens de uitvoering van de proef de hem aangewezen plaats niet verlaten.
g. De hond moet de dummy binnen handbereik van de voorjager brengen.
h. Proef D wordt altijd in combinatie met proef C uitgevoerd. De gebruikte groene canvas dummy weegt ongeveer 500 gram.

Beoordeling van de proef
Algemeen
De hond die onhoudbaar inspringt, kan maximaal een 7 krijgen. De hond die na het inspringen binnen 5 meter vanaf de plaats van de voorjager wordt gestopt, is niet onhoudbaar ingesprongen en kan maximaal een 8 krijgen. Het beoordelen van de wil tot apporteren en de wijze van uitvoering staat centraal.
Het kortstondig naar de dummy zoeken leidt niet tot een onvoldoende. Bij een cumulatie van fouten is de proef onvoldoende afgelegd.

Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die de dummy opneemt en naar zijn voorjager brengt, ongeacht of hij inspringt, verpakt, of hij zittend of staande afgeeft.
Kort zoeken is hierbij toegestaan.

Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die geen aandacht van de voorjager vergt, die voordat hij wordt uitgezonden, niet piept, jankt of blaft, die niet inspringt, het commando tot apporteren afwacht, snel naar de dummy gaat en een "model apport" uitvoert.

Free Joomla templates by Ltheme