Proef C - Houden van de aangewezen plaats
Beschrijving van de proef
a. De hond moet zonder halsband of lijn en zonder dat enig voorwerp bij de hond is achtergelaten, de hem aangewezen plaats houden tot zijn voorjager hem weer ophaalt.
b. De voorjager dient één volle minuut buiten het gezichtsveld van de hond te verblijven.
c. De keurmeester dient er op toe te zien dat de hond niet door verwaaiing of de inrichting van de proef kan weten dat zijn voorjager in zijn directe omgeving verblijft.
d. Na circa 30 seconden wordt er op een afstand van circa 30 meter in het verlengde van de hond in open terrein op aanwijzing van de keurmeester, een groene canvas dummy geworpen. De werper roept hierbij eenmalig bijvoorbeeld het woord “partout” ter attentie. De dummy moet voor de hond vanaf de inzetplek zichtbaar op de grond liggen. De werper blijft op de plaats staan vanaf het moment van werpen tot het moment dat de dummy is geapporteerd.
e. Nadat de minuut is verstreken mag de voorjager, op aanwijzing van de keurmeester, de hond ophalen.
f. De proef is beëindigd als de voorjager met de hond de aangewezen plaats verlaat.
Hierbij wordt de hond niet aangelijnd. De hond volgt los naar het inzetpunt van proef D.
g. Proef C wordt altijd in combinatie met proef D uitgevoerd. De gebruikte groene canvas dummy weegt ongeveer 500 gram.

Beoordeling van de proef
Algemeen
De beoordeling begint als de keurmeester de voorjager opdracht geeft zich naar de aflegplaats te begeven en eindigt als de voorjager met de hond de aangewezen plaats verlaat. De voorjager mag, zolang hij niet buiten het zicht van de hond is, ter correctie éénmaal teruglopen. De door de hond eenmaal aangenomen basishouding, liggend, zittend of staand, moet voor een volmaakte uitvoering worden gehandhaafd. De rust waarmee alles wordt uitgevoerd, is zeer bepalend voor de hoogte van het cijfer.

Voldoende
De proef is voldoende afgelegd door de hond die de hem aangewezen plaats niet verder dan één meter verlaat en die niet door hinderlijk janken of blaffen ongerustheid toont.

Volmaakt
De proef is volmaakt afgelegd door de hond die door zijn voorjager in alle rust zijn plaats is gewezen, voorts geen enkele aandacht van zijn voorjager krijgt, zijn plaats in het geheel niet verlaat en rustig en vol vertrouwen op zijn voorjager wacht.

Free Joomla templates by Ltheme